Xem phụ đề hay của diễn viên vú căng Lần đầu tiên tôi cảm thấy có điều gì đó vượt ra ngoài ranh giới của sự chia sẻ và tôi trực tiếp cảm nhận được rằng anh ấy quan tâm đến tôi. Tôi nhớ mình chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn anh nữa. Sau đó, cuộc trò chuyện msn của chúng tôi trở nên trực tiếp hơn rất nhiều, và anh ấy sẽ sử dụng rất nhiều từ nếu để khiến tôi đóng vai người phụ nữ củ nh ấy. Ví dụ, nếu tôi chạm vào bạn như chạm vào anh ấy, bạn có nhấp vào không Nếu tôi nhấc chân đối diện của bạn lên và bạn thích món này, bạn có gọi món đó không Cuối cùng, thỉnh thoảng, cuối cùng chúng ta cũng đến thật.